Sản Phẩm Đầu Cosse Pin Rỗng - Đầu Cosse E 1008


cosse SC

  Đơn giá bán: Liên hệ

  Model: E 1008

  Hãng SX: Song Uyên

  Tình Trạng: Còn Hàng    Bảo Hành: 12 Tháng


Đặt Sản Phẩm


  08-36020 777

 094.447.3778   0909.731.863

  08-35978 011

 songuyen.company@gmail.com


Đầu cosse Pin Đặt - PTV 1.25-10, PTV 2-12, PTV 3.5-13, PTV 5.5-15 - Phụ kiện tủ điện - Thiết bị điện công nghiệp

cosse SC


  Đầu Cosse Pin Đặt- Cosse PTV


 

 

Đầu cosse pin rỗng E 0506, E 0508,  E 0510, E 0512 sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 0.5 mm2 (A.W.G 22). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 0506

6

12

2.5

1.3

1.0

Cam/Trắng

E 0508

8

14

2.5

1.3

1.0

Cam/Trắng

E 0510

10

16

2.5

1.3

1.0

Cam/Trắng

E 0512

12

18

2.5

1.3

1.0

Cam/Trắng

 

Đầu cosse pin rỗng E 7506, E 7508,  E 7510, E 7512 sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 0.75 mm2 (A.W.G 20). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 7506

6

12.4

2.8

1.5

1.2

Trắng/Xanh

E 7508

8

14.4

2.8

1.5

1.2

Trắng/Xanh

E 7510

10

16.4

2.8

1.5

1.2

Trắng/Xanh

E 7512

12

18.4

2.8

1.5

1.2

Trắng/Xanh

 

 

Đầu cosse pin rỗng E 1006, E 7508,  E 1010, E 1012 sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 1.0 mm2 (A.W.G 18). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 1006

6

12.4

3.0

1.7

1.4

Vàng/Đỏ

E 1008

8

14.4

3.0

1.7

1.4

Vàng/Đỏ

E 1010

10

16.4

3.0

1.7

1.4

Vàng/Đỏ

E 1012

12

18.4

3.0

1.7

1.4

Vàng/Đỏ

 

 

Đầu cosse pin rỗng E 1508,  E 1510, E 1512, E 1518  sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 1.5 mm2 (A.W.G 16). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 1508

8

14.4

3.5

2.0

1.7

Đỏ/Đen

E 1510

10

16.4

3.5

2.0

1.7

Đỏ/Đen

E 1512

12

18.4

3.5

2.0

1.7

Đỏ/Đen

E 1518

18

24.4

3.5

2.0

1.7

Đỏ/Đen

 

 

Đầu cosse pin rỗng E 2508,  E 2510, E 2512, E 2518  sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 2.5 mm2 (A.W.G 14). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 2508

8

17.2

4.0

2.6

2.3

Xanh/Xám

E 2510

10

17.2

4.0

2.6

2.3

Xanh/Xám

E 2512

12

19.2

4.0

2.6

2.3

Xanh/Xám

E 2518

18

25.2

4.0

2.6

2.3

Xanh/Xám

 

 

Đầu cosse pin rỗng E 4009, E 4012, E 4018  sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 4.0 mm2 (A.W.G 12). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 4009

9

16.5

4.4

3.2

2.8

Xám/Cam

E 4012

12

19.5

4.4

3.2

2.8

Xám/Cam

E 4018

18

25.5

4.4

3.2

2.8

Xám/Cam

 

 

Đầu cosse pin rỗng E 6010, E 6012, E 6018  sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 6.0 mm2 (A.W.G 10). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 6010

10

18

6.3

3.9

3.5

Đen/Xanh lá

E 6012

12

20

6.3

3.9

3.5

Đen/Xanh lá

E 6018

18

28

6.3

3.9

3.5

Đen/Xanh lá

 

 

Đầu cosse pin rỗng E 10-12, E 10-18 , E 16-12, E 16-18, E 25-16, E 25-22, E 35-16, E 35-22  sử dụng cho dây cáp điện có tiết diện 10.0 , 16.0, 25.0, 35.0 mm2 (A.W.G 7, 5, 4, 2). Vmax =300V

Tên hàng

F

L

W

D

C

Màu sắc

E 10-12

12

21.5

7.6

4.9

4.5

Sữa/Nâu

E 10-18

18

27.5

7.6

4.9

4.5

Sữa/Nâu

E 16-12

12

22.2

8.8

6.2

5.8

Xanh lá/Sữa

E 16-18

18

28.2

8.8

6.2

5.8

Xanh lá/Sữa

E 25-16

16

29

11.2

7.9

7.2

Nâu/Đen

E 25-22

22

35

11.2

7.9

7.2

Nâu/Đen

E 35-16

16

30

12.7

8.7

8.3

Xám

E 35-22

22

36

12.7

8.7

8.3

Xám